Vés al contingut

Camp de l'Espadar 13

Obrir en altra finestra (camp13.pdf, 4.75MB)

3 L’entrevista
MÓN MEDITERRANI
7 Soltici d'estiu per Teresa Casquel
TOTS FEM NATURA
15 El món a la mà: a proposit dels mapes per Jorge Cruz Orozco
ACTUALITAT AMBIENTAL
20 Què és el Pagament per Serveis Ambientals?
LA VIDA A LA SERRA
26 El repertori musical tradicional a la serra d’Espadà per Alejandro Torres Tomás i Joan V. Sempere Broch
37 Memòria de la Fundació Serra Espadà 2009 per Carme Orenga i Imma Vicent
42 La llibreria ecològica

Camp de l'Espadar 12

Obrir en altra finestra (camp12.pdf, 1.51MB)

3 L’editorial
4 L’entrevista
MÓN MEDITERRANI
10 Els moriscos de la Serra d’Espadà 2003 per José Manuel Almerich
TOTS FEM NATURA
16 Els vasos de suro: tècnica, expansió i desaparició d’un ofici tradicional per Óscar Pérez
ACTUALITAT AMBIENTAL
24 Turisme rural hui i les seues perspectives de futur a la Serra d’Espadà per Javier Solsona
LA VIDA A LA SERRA
25 La Creu de Ferro, una fortificació franquista paradigmàtica per Estanislau Lengua i Joan A. Vicent
31 Restauració de la Torre de l’Homenatge. Castell d’Almonecir per Rafael Martínez-Porral i Jaime Sirera Bellés

34 Memòria de la Fundació Serra Espadà 2008 per Carme Orenga i Imma Vicent
39 La llibreria ecològica

Camp de l'Espadar 11

Obrir en altra finestra (camp11.pdf, 1.12MB)

3 L’editorial
4 L’entrevista
MÓN MEDITERRANI
10 Orígens de la distribució intercomunitaria de l’aigua a la serra
d’Espadà (País Valencià) per Kart W Butzer, Joan F Mateu i Elisabeth K Butzer
TOTS FEM NATURA
18 Memòries i reflexions d’un aprenent de botànic per R. Roselló Gimeno
LA VIDA A LA SERRA
29 Les neveres de la Serra d’Espadà per Pasqual Boira i Muñoz
39 La cicatriu d’Espadà: la línea XYZ per Jorge Cruz Orozco
ACTUALITAT AMBIENTAL
44 El Parc Natural Serra Espadà: Un futur sostenible al nostre abast? per Pablo Gardey
61 Memòria de la Fundació Serra Espadà 2007 per Carme Orenga i Imma Vicent
64 La llibreria ecològica

Camp de l'Espadar 10

Obrir en altra finestra (camp10.pdf, 700KB)

3 L’editorial
4 L’entrevista
MÓN MEDITERRANI
14 Trashumancia en la Sierra Espadàn
TOTS FEM NATURA
22 Coves i avencs del domini triàsic Espadà-Calderona-  Policarp Garay Martin
37 Els Peixos a la Serra Espadà: inventari, distribució i propostes per a
la seva conservació - David Verdiell Cubedo
LA VIDA A LA SERRA
49 L’aigua que treballa: molins fariners hidràulics al parc natural de la
Serra d’Espadà per Benjamí Barberà i Miralles
35 Memòria de la Fundació Serra Espadà 2006 per Carme Orenga
53 La llibreria ecològica

Camp de l'Espadar 9

Obrir en altra finestra (camp9.pdf, 1.67MB)

3 L’editorial
4 L’entrevista
MÓN MEDITERRANI
7 La vida després del foc: seguiment de l’incendi d’Eslida de l’any
2003 per Guillem Segura
TOTS FEM NATURA
13 El patrimonio histórico de los caminos y el senderismo. Treinta
años del senderismo en la Comunidad Valenciana per Rafa Cebrián
ACTUALITAT AMBIENTAL
20 Fantasmes sobre el territori per Josep Vidal
LA VIDA A LA SERRA
29 Castells, torres i fortificacions de l’Espadà per Carme Orenga
35 Memòria de la Fundació Serra Espadà 2005 per Carme Orenga i
Llucià Almodóvar
41 La llibreria ecològica

Camp de l'Espadar 8

Obrir en altra finestra (camp8.pdf, 480KB)

3 L’editorial
4 L’entrevista
MÓN MEDITERRANI
7 Estructures a la muntanya. Camins i vies verdes per Josep Manuel
Almerich Iborra
12 Vertebrats aquàtics de la Serra Espadà: patrimoni natural a conservar
per David Verdiell
TOTS FEM NATURA
16 El nul aprofitament de l’aigua a l’Espadà per Elisa David Mondragón
ACTUALITAT AMBIENTAL
28 Anàlisi crítica del Pla Eòlic Valencià per la Colla Ecologista deCastelló
LA VIDA A LA SERRA
34 El Plan Rector de Uso y Gestíon de la Sierra de Espadán per JavierSolsona
38 Memòria de la Fundació Serra Espadà 2004 per Carme Orenga i Llucià Almodóvar
41 La llibreria ecològica
45 La veu dels lectors