Presentació

segellnou

La Societat d’Amics de la Serra Espadà naix a principis de la dècada dels noranta per defensar la Serra d’Espadà enfront de les nombroses agressions que l’amenaçaven. Després d’uns primers anys de molta agitació, la SASE aconsegueix en 1998 assolir un dels seus objectius més ambiciosos: la declaració de la Serra d’Espadà com a Espai Natural Protegit.

A partir d’eixe moment, la nostra entitat concentra els seus esforços en millorar el coneixement i l’estima de la natura mitjançant l’excursionisme i el senderisme, constituint-se com a Centre Excursionista.

No obstant això, la SASE ha continuat proposant accions per a la defensa de la Serra d’Espadà, com ara:

  • Voluntariat ambiental en prevenció d’incendis forestals.
  • Senyalització i manteniment de senders, amb menció especial al GR-36.
  • Custòdia forestal de finques de surera.
  • Jornades de formació al voltant dels recursos naturals: suro, mel, lledoner, bolets, etc.
  • Jornades de sensibilització i educació ambiental: Dia de l’Arbre, Dia de la Muntanya Neta, Els Camins de l’Aigua, etc.
  • Itineraris interpretatius per possar en valor el patrimoni cultural: infraestructures hidràuliques i molins, construccions en pedra seca, trinxeres de la guerra civil, etc.
  • Divulgació: butlletí de SASE, revista Camp de l’Espadar i altres publicacions.
  • Campanyes de denúncia: No a la ZAU, Recuperem La Mosquera, etc.

En l’actualitat comptem amb més de 300 socis i sòcies, que bé directament participant en les activitats que organitzem, o bé indirectament mitjançant el pagament d’una quota i d’altres tipus de suport, contribueixen a la protecció, conservació i promoció dels valors naturals i culturals del nostre territori.