SASE: Presentació

segellnou

Acció en defensa d’una Serra

La nostra Societat neix per defensar la Serra Espadà front les nombroses agressions que l’amenacen. Pretén ser un element dinamitzador de les actituds conservacionistes, de promoció i de recuperació dels valors de la zona.  La Societat va nàixer en els primers anys de la dècada dels 90 amb una intenció molt clara i definida: la de declarar la Serra Espadà parc natural per a la conservació de la natura i patrimoni.

Les primeres actuacions que va tindre l’associació fou vigilar les muntanyes en estiu, era una època en que es produien molts incendis, la major part intencionats, i perillaven els boscos de sureres.

També es vol que la nostra acció siga de contestació i dissuasió a totes les accions que puguen perjudicar la integritat del Paratge. Aquestos objectius agrupen a més de 400 socis.

Encara que les nostres projectes han sigut molt nombroses, les més representatives han estat: Voluntariat Ambiental, Fundació Serra Espadà i el Centre Excursionista de la Serra Espadà.

 

Voluntariat ambiental

En l’any 93 es va començar amb el voluntariat mitjançant la iniciativa de l’associació sense ninguna subvenció per part del Govern Valencià. En l’any 94 va eixir una convocatòria on es contemplava el finançament d’aquesta activitat i d’ençà fins avuí , any rere any, l’associació ha vigilat tots els estius les muntanyes d’Espadà. Tot i que, el pressupost per l’activitat del voluntariat ambiental ha anat minvant de forma clamorosa, la SASE ha continuat fent la vigilància.

Durant tots aquest anys han passat més 3000 voluntaris i la seua experiència ha servit, a més de contribuir a evitar focs, a que la societat civil s’ha implicat en la preservació de l’entorn. Durant tots aquests anys hem observat que aquesta responsabilitat comporta una educació i conscienciació vers els ciutadans cap al problema medi ambiental i un major respecte per la natura i la conservació.

El voluntariat ambiental és una de les formes de participació de la societat en la gestió medi ambiental.