Publicacions

Actualment la SASE pública 3 butlletins a l’any on s’inclou la programació d’eixides del Centre Excursionista, les últimes notícies de l’entitat, diversos articles sobre temes d’actualitat, anècdotes del passat, oficis perduts, etc.

La revista anual “Camp de l’Espadar” va deixar de publicar-se en 2018.