Centre Excursionista

Entre les activitats que han tingut sempre més èxit es troba el senderisme i la inicial comissió de senderisme ha esdevingut en el Centre Excursionista de la Serra Espadà (C.E.S.E.).

La programació de les eixides es poden consultar al darrer butlletí del Centre Excursionista, en aquesta mateixa pàgina web.