Assemblea general ordinaria 2017

 Estimats socis/es:

Per la present quedeu convocats a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper 4 de juny de 2017 al restaurant de les piscines d’Artana.

L’Assemblea es convoca en primera convocatòria a les 12:30 hores i a les 13:00 en segona amb el següent ordre del dia:

  • Aprovació Memòria i Comptes anuals 2016

  • Precs i preguntes

  • Elecció dos socis per signar l’acta.

Nules 10 de maig de 2017