ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA

 

Estimats socis/es:

Per la present quedeu convocats a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper 25 de maig de 2018 a la seu de la SASE C/ Puríssima, 18 en Nules.

L’Assemblea es convoca en primera convocatòria a les 20 hores i a les 20:15 en segona amb el següent ordre del dia:

  • Aprovació Memòria i Comptes anuals 2017

  • Precs i preguntes

  • Elecció dos socis per signar l’acta.